Қазақстан-Корей ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар оқыту орталығының қысқаша тарихы

   Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Кореяның агенттігінің халықаралық ынтымақтастығы "KOICA" (Корея республикасы) және К.И Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің халықаралық ынтымақтастығы аясында 4/04/2007 ж. " Қазақстан-Корей ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар оқыту орталығы” деген жобаға қол қойылды. Жобаның жүзеге асу мерзімі: 2007-2009 жж. 2009 жылы ҚазҰТУ 75 жылдығына орай тапсырылды.
   Алғашқы ҚКО директоры - Ерлан Ибрагим, іскер администрациясының докторы - 09.07.2009-07.09.2010ж .
   Орталықтың директоры - Татенов А.М., к.физ-мат.наук, профессор, академик МАИН 07.09.2010 - 07.09.2011ж.
   Орталықтың директоры - Байбатшаев М.Ш., д.т.н., профессор, академик НАЕН 07.09.2011 -01.09.2012ж.
   Орталықтың директоры - Казиев Г.З. д.т.н. дейін 1.10.2012-31.09.2013ж.
   Орталықтың бастығы - Абдикасова Г.А., доцент 08.09.2015ж. дейін осы уақытты
   2010ж. маусым айынан 2012ж. қазан айына дейін біліктіліктерін арттырды:
   228 - КазҰТУ ұстаздары, 210 - студенттері, 13 - магистрант, 270 - өзге мекемелерден.

Болашақ