Жетписбаева Айнур Турсынкановна

     Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде 6D071900- «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығы бойынша докторант Жетписбаева Айнур Турсынкановнаның «Бір модалды оптикалық талшықта 1310 нм және 1550 нм толқын ұзындықтарында Мандельштам-Бриллюэн еріксіз шашырауын зерттеу» тақырыбында философия докторы (Ph.D) дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғауы өткізіледі.
     Диссертациялық жұмыс Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Электротехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасында және ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институтында орындалған. Қорғау қазақ тілінде өтеді.
     Ғылыми кеңесшілер:
     1. Жунусов Канат Хафизович– физика-математикалық ғылымының кандидаті, доцент, Алматы энергентика және байланыс университеті, Алматы қаласы, Қазахстан;
     2. Сенбай Далабаев– доктор PhD, Синьциян университетінің профессоры, Урымшы, ҚХР.
     Рецензенттер:
     1. Якубова Мубарак Захидовна – техникалық ғылымдарының докторы, профессор, Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 05.13.06;
     2. Абдуллаев Мухит Абубакирович – техникалық ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің доценті, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы (05.13.08).
     Қорғау 2017 жылдың 14 сәуірінде, сағат 14-00-да Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің келесі мекен жайы бойынша өтеді: 050013, Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 22, Тау-кен ғимараты, 246 аудитория.
     Университеттің сайты: www.kazntu.kz, e-mail: ident06@mail.ru
     Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар бойынша Диссертациялық кеңестің Ғылыми хатшысы:
     Сейлова Нургуль Абадуллаевна – техникалық ғылымдар кандидаты, кафедра меңгерушісі. Байланыс деректері: seilova_na@mail.ru

 

Ғылыми еңбектердің тізімі
АННОТАЦИЯ
ДИССЕРТАЦИЯ
Жунусова К. Х. пікірі
Далабаева С. пікірі
Рецензент Якубова М.З. пікірі
Рецензент Абдуллаев М.А. пікірі
Хабарландыру тізіміне қайту

 

Болашақ