Офис регистратор

    Офис регистратор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева является структурным подразделением университета и в своей деятельности подчиняется проректору по учебно-методической работе и международным связям. Офис регистратора предназначен для регистрации всей истории учебных достижений обучающихся и организации всех видов контроля знаний, расчета его академического рейтинга, учета движения контингента обучающихся и подготовки статистической отчетности.

Контакты: 050013, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева 22
Корпус: офис регистратор, телефон: 87272577152

    «KAZENERGY» қауымдастығы ақылы негізде оқитын студеттер үшін 2016-2017 академиялық оқу жылына компания есебінен оқу ақысы төленетін байқауға іріктеу басталғанын жариялайды

    2015-2016 оқу жылының қысқы сессиясының қорытындысы бойынша Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің 45 студенті мен 2 магистранты Қазақстан Республикасы Президентінің шәкіртақысы иегерлері болды.

ТК

    Бірінші жазғы семестр30.05.2016 ж. - 09.07.2016 ж. аралығында
    Емтихан - 04.07.2016 ж. - 09.07.2016 ж. аралығында

    -күндізгі бөлім (студенттер, магистранттар және PhD докторанттар):
II аттестация - 25.04.2016 ж. – 30.04.2016 ж.
Емтихан сессиясы - 02.05.2016 ж. – 21.05.2016 ж.
    -қашықтан білім беру бөлімі:
1, 2 курстар үшін - 30.05.2016 ж. – 04.06.2016 ж.

ТК

    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 2 ақпан айының №52 бұйрығымен «Жоғары білім алу үрдісінде босаған бос білім беру гранттарын тағайындау туралы» 2015-2016 оқу жылының қысқы сессиясының қорытындысы бойынша Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің 107 студенті 2016 жылдың 1 ақпан айынан бастап мемлекеттік білім гранттарының иегерлері болды.

ТК

    Құрметті ақылы негізінде оқитын білім алушылар, босаған білім беру гранттарына өтініштерді қабылдау 2016 жылдың 7 қаңтарына дейін жүргізіледі.

ТК