"БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БИЗНЕС ИНТЕГРАЦИЯСЫНЫҢ ДАМУЫ" ғылыми-техникалық қөрмесінің КАТАЛОГЫ

Болашақ